write2sindhu.nandakumar@gmail.com

കിനാവുകൾ

ആത്മാവെന്നും എന്റേതും കിനാവെന്നും നിന്റേതും. നീ പറഞ്ഞ കഥകളും നീ വരച്ചു നൽകിയ ചിത്രങ്ങളും. തെളിയും എത്രയോ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് ചുറ്റും. അതിലേറെ സ്വന്തങ്ങൾ നിനക്ക് ചുറ്റും. എങ്കിലും എൻ കിനാവെല്ലാം തെളിയുവതെന്നും നിന്നുള്ളിൽ മാത്രം. എന്നിൽ തെളിയും നിൻ കനവിനർത്ഥം…

Continue Reading

തിരയും തീരവും

നിന്റെ മിഴികളിൽ, തെളിയുമീ സ്നേഹവും, നിന്റെ മഷിത്തണ്ടിൽ , പതിഞ്ഞൊരീ വരികളും, തീരവും തിരയും, എന്ന പോൽ, എന്നെയും നിന്നെയും, എന്നും കോർത്തിണക്കട്ടെ . ശാന്തമായ് ഒഴുകും നിയെന്ന തിരകളും മോഹിക്കുന്നില്ലേ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭ്രാന്തമായ്‌ ഒന്നലയടിക്കുവാൻ ? തിരക്കൾക്കു തീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കാനാവില്ലൊരിക്കലും. …

Continue Reading

സ്വപ്നകൂട്

നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, നിശയുടെ തെളിച്ചത്തിൽ. നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറയവേ, സ്വപ്നസഞ്ചാരത്തിലൂടെ മാത്രം, പോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്. നിദ്രയിൽ പോലും , എന്നെ നിന്നിലെക്കടുപ്പിക്കുന്ന. ചിന്തകളാൽ നെയ്തുകൂട്ടിയ, അന്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത, നമ്മുടെ മാത്രമായ ഒരു കൂട്. ഞാനും നീയും, നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളും, അവ…

Continue Reading

നിൻ ഓർമ്മകൾ

പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മയിലൽപ്പീലിയല്ലോ നിൻ  ഓർമ്മകൾ.   ആരും കാണാതെ ആരോടും പറയാതെ ആത്മാവിൻ ഭാഗമായ് നിൻ ഓർമ്മകൾ.   മൂളിപ്പാട്ടുകൾക്കിടയിൽ തെളിഞ്ഞൊരോ പുഞ്ചിരിയ്ക്കും പിന്നിൽ നിൻ ഓർമ്മകൾ.   രാത്രിമഴ കാണവേ പൊഴിയും കണ്ണീർ കണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ നിൻ ഓർമ്മകൾ.…

Continue Reading

ചെമ്പരത്തി

എന്തിനു പുഷ്പമേ ഇത്രമേൽ നിൻ കവിൾ ചുവപ്പിച്ചു ..... ചെമ്പരത്തി എന്ന് നിന്നെ പേരിട്ടു വിളിക്കാനോ ? ത്രീസന്ധ്യ നേരത്തും വാടാത്തതിനാലാണോ മാലയായ് ചാർത്തുവാൻ ദേവനും നിന്നെ ഇഷ്ട്ടം. സുന്ദരിമാരുടെ ചുരുൾമുടികെട്ടിനും താളിയായ് സേവിക്കാൻ നീ തന്നെ കൂട്ട്. ഔഷധിയായും അലങ്കാരമായും…

Continue Reading

നീയെന്തേ….. എന്നിൽ നിന്നുമകന്നു???

നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതു തെറ്റെങ്കിൽ ശിക്ഷയായ് ഏറ്റിടാം ഈ വിരഹവും ഞാൻ. വേർപ്പാടിൻ തീച്ചുളയിൽ ഉരുകി അലിയുമ്പോഴും തുനിയില്ല ഇനിയൊരിക്കലും നിന്നിലേക്കടുക്കുവാൻ. എങ്കിലും ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച നീ എന്നിൽ നിന്നകലവേ, ഒരു ചോദ്യത്തിനുത്തരം മാത്രം പറയാതെ പോകരുതേ ! "ഒരു ജന്മത്തിൻ സ്നേഹം…

Continue Reading

പ്രണയം

വിണ്ണിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും മണ്ണിലെ പ്രകൃതിയെയും സാക്ഷിയാക്കി എന്നെ ഞാനായിത്തന്നെ സ്നേഹിച്ച  നിൻറെ മനസ്സിനോടാനെനിക്കു പ്രണയം.   എന്നിൽ ഉണരും ഭയത്തിൽ നെടുവീർപ്പുകളെ ഇരുട്ടിലലിയിച്ചു രാവുകളെ നിദ്രയിലാഴ്ത്തിയ നിന്റെ ആലിംഗനങ്ങളോടാനെനിക്കു പ്രണയം.   പാതിത്തുളുമ്പിയ കണ്ണുനീർ കണങ്ങളെ അധരങ്ങളാൽ ഒപ്പി പുഞ്ചിരിവിരിയിച്ച നിൻറെ ചുംബനങ്ങളോടാണെനിക്കു…

Continue Reading

തത്വമസി

നിന്നിൽ തുടങ്ങുന്നതെന്നും നിന്നിൽ തന്നെ ഒടുങ്ങുന്നു നീ തേടുന്നതെന്നും നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു തത്വമസിയിൽ തന്നെ ! പല രാവും പല പകലും വേണ്ടിവന്നേക്കാം പ്രിയമുള്ളവരിൽ നിന്നും അകലുവാനെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി അവരിൽ തിരിച്ചണയുവാൻ, അവരോടുള്ള സ്നേഹം യാഥാർഥ്യമെങ്കിൽ…

Continue Reading

പ്രതീക്ഷ

ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത പോലെ കണ്ണീർ മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ കാണാത്തതെന്തിനെയോ ഭയക്കും പോലെ വെളിച്ചത്തിലും കാണാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ഒരായിരം നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുക്കുണ്ടാക്കും ജീവിതത്തിൻ പദയാത്രയിൽ നിസംശയം. തീർത്തും ക്ഷിണിതരായിപ്പോകും പോലെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പും ഇടറും പോലെ ഹൃദയത്തിൻ ഇടിപ്പും…

Continue Reading

മരണമെന്നത് ഉത്തരമല്ലൊന്നിനും

"ഒരു കുന്ന് ഇഷ്ട്ടം ഒരു കുന്ന് നഷ്ടം ആരോടും പറയാതെ ആരും അറിയാതെ മിഴികളിൽ നിഴലായോ മൊഴികളിൽ അഴലായോ തെളിയാതെ പോലും എൻ മനസ്സിനുള്ളിലും ഇനിയുമേറെ ശിഷ്ടം. ബന്ധങ്ങളിത്രയും അരികിലണയവേ അറിയുന്നു ഞാൻ ബന്ധനം പോലുമിന്ന് ദുഃഖമെന്ന സത്യം. രാത്രിയുടെ ഇരുൾ…

Continue Reading
Close Menu